abalisament

Categoria gramatical: 
m.

Conjunt de senyals disposats per indicar perills per a la navegació i marcar el camí a seguir.

Es: 
abalizamiento
balizaje
balizamiento
En: 
beacon
buoying