Diccionari terminològic

a
Imatge Terme Descripció Es En Fr Terme relacionat
abalisament m. abalizamiento, balizaje, balizamiento beacon, buoying
abalisar v. tr.

Senyalar amb balises un paratge en aigües navegables.

Per exemple, es poden abalisar un àncora per indicar la seva presència o els baixos de la mar.

abalizar, balizar to buoy
abarloar v. tr.

Atracar una embarcació al costat d'una altra o al moll de manera que només quedin separades per les defenses.

abarloar to haul alongside mettre bord à bord
abatiment m.

Desviació del rumb d'una embarcació cap a sotavent per efecte del vent.

abatimiento drift, leeway dérive
abatre v. intr. pron.

Desviar-se, una embarcació, cap a sotavent del seu rumb per efecte del vent.

abatir to bear away abattre, laisser porter
abordar v. tr.

Entrar en contacte, una embarcació, amb una altra embarcació o amb un obstacle després d'haver-s'hi anat acostant.

abordar to collide, to touch aborder
abordatge
col·lisió, xoc
m.

Topada brusca entre dues embarcacions, o entre una embarcació i un obstacle.

abordaje, colisión collision abordage, collision
abric m.

Lloc de la costa on les naus poden posar-se a recer del vent, del mar o dels corrents.

abrigo
adreçament
redreçament
m.

Acció de fer tornar a la verticalitat una embarcació inclinada per una de les bandes.

adrizamiento, enderezamiento righting redressement
adreçar
redreçar
v. tr.

Fer tornar a la verticalitat una embarcació inclinada per una de les bandes.

adrizar, enderezar to right redresser

Pàgines