Diccionari terminològic

a
Imatge Terme Descripció Es En Fr Terme relacionat
abalisament m.

Conjunt de senyals disposats per indicar perills per a la navegació i marcar el camí a seguir.

abalizamiento, balizaje, balizamiento beacon, buoying
abalisar v. tr.

Senyalar amb balises un paratge en aigües navegables.

Per exemple, es poden abalisar un àncora per indicar la seva presència o els baixos de la mar.

abalizar, balizar to buoy
abarloar v. tr.

Atracar una embarcació al costat d'una altra o al moll de manera que només quedin separades per les defenses.

abarloar to haul alongside mettre bord à bord
abatiment m.

Desviació del rumb d'una embarcació cap a sotavent per efecte del vent.

abatimiento drift, leeway dérive
abatre v. intr. pron.

Desviar-se, una embarcació, cap a sotavent del seu rumb per efecte del vent.

abatir to bear away abattre, laisser porter
abordar v. tr.

Entrar en contacte, una embarcació, amb una altra embarcació o amb un obstacle després d'haver-s'hi anat acostant.

abordar to collide, to touch aborder
abordatge
col·lisió, xoc
m.

Topada brusca entre dues embarcacions, o entre una embarcació i un obstacle.

abordaje, colisión collision abordage, collision
abric m.

Lloc de la costa on les naus poden posar-se a recer del vent, del mar o dels corrents.

abrigo
adreçament
redreçament
m.

Acció de fer tornar a la verticalitat una embarcació inclinada per una de les bandes.

adrizamiento, enderezamiento righting redressement
adreçar
redreçar
v. tr.

Fer tornar a la verticalitat una embarcació inclinada per una de les bandes.

adrizar, enderezar to right redresser

Pàgines