paire, estar al

Categoria gramatical: 
loc. verb.
Sinònim: 
paire, posar-se al

Quedar, l'embarcació, aturada, amb les veles esteses. S'aconsegueix tot virant l'embarcació sense passar la vela de proa a l'altra banda, de tal manera que rebi el vent del revés, i posant la canya a sotavent.

Es: 
pairo, estar al
pairo, ponerse al