Diccionari terminològic

à
Imatge Terme Descripció Es En Fr Terme relacionat
àncora f.

Peça de ferro o d'acer amb diverses puntes lligada a una corda d'una embarcació que, un cop fixada al fons del mar, serveix per a evitar-ne el desplaçament per efecte del vent o dels corrents.

ancla anchor ancre
a
Imatge Terme Descripció Es En Fr Terme relacionat
antena f.

Perxa fixada obliquament al pal d'una embarcació de vela llatina.

antena
aparell m.

Conjunt de l'arboradura, l'eixàrcia i el velam d'una embarcació.

aparejo rig gréement
arboradura f.

Conjunt de pals, botavares, etc., destinat a sostenir les veles.

arboladura mast and spars, rig gréement
arcbotant m.

Suport metàl·lic, soldat a la part de fora del buc d’una nau, que sosté el final de l’eix de l’hèlice.

arbotante buttress
ardent adj.

Dit d'un vaixell que té tendència a orsar, a posar la proa cap al vent. El contrari és un vaixell tou.

ardiente
arriar v. tr.

Fer baixar una bandera o una vela hissada.

arriar to haul down, to lower amener
arribar
caure
v. intr.

Moure el timó de manera que la nau caigui a sotavent.

Portar la proa del vaixell cap a sotavent.

arribar, caer bear away, to, fall off, to, sheer off, to abbatre
assentament m.

Diferència entre el calat de popa i el de proa.

asiento trim assiette
b
Imatge Terme Descripció Es En Fr Terme relacionat

Per Claudio Elias - Treball propi, Domini públic

babord m.

Costat esquerre d'una embarcació respecte a la línia de crugia, mirant de popa a proa.

babor port bâbord

Pàgines