Diccionari terminològic

v
Imatge Terme Descripció Es En Fr Terme relacionat
vela llatina f.

Vela triangular envergada a l'antena, que travessa el pal obliquament fins a l'altura dels seus dos terços inferiors.

vela latina
vela major f

Vela que va afermada al pal major i a la botavara.

vela mayor mainsail grand voile
vela tallant
vela de tall
f

Vela que va més o menys alineada en un sentit longitudinal amb el vaixell, com el floc o la vela major d'un balandre.

vela de cuchillo
vent aparent m.

Vent que incideix en una vela, resultant de sumar el vent real i el vent creat per la velocitat mateixa del veler.

viento aparente apparent wind vent apparent
vent real m.

Vent que bufa sobre un objecte en repòs.

viento real, viento verdadero true wind vent réel
verga f.

Cadascuna de les perxes, generalment cilíndriques, que, disposades en la cara de proa d’un pal o d’un masteler, serveixen per a envergar-hi una vela.

verga yard vergue
virar v. tr.

Canviar, una embarcació, l'orientació de la seva trajectòria.

virar to tack, veering
V
Imatge Terme Descripció Es En Fr Terme relacionat
Violí m.

Creuetes de la part alta d'un pal d'aparell fraccionat que, orientades cap a proa, serveixen per estabilitzar la part alta del pal, tant longitudinalment com lateralment.

violín jumper strut

Pàgines