Diccionari terminològic

b
Imatge Terme Descripció Es En Fr Terme relacionat

By Audrius Meskauskas - Treball propi, CC BY-SA 3.0, Link

bita f.

Peça cilíndrica de ferro o d'acer subjectada a coberta que serveix per a amarrar-hi un cap o una cadena.

bita cleat, samson post bitte d'amarrage

De Rama - Trabajo propio, CeCILL, Enlace

bitàcola f.

Armari, generalment de fusta i de forma cilíndrica, que, fixat a la coberta d’una nau, conté la brúixola a la part superior i el conjunt d’imants i ferros compensadors.

bitácora binnacle habitacle
bodega f.

Espai interior d’una nau, des de la coberta fins a la quilla, destinat al transport de la càrrega.

bodega stowage
boia f.

Peça flotant fixada al fons d'una extensió d'aigua per mitjà d'una corda, que s'utilitza com a senyal o com a punt d'amarratge.

boya buoy bouée
bord
  • a bord loc. adv. Dins d’un vaixell, dins d’una aeronau. Dormir a bord. Quan serem a bord.

  • de bord loc. adj. Del vaixell, de l’aeronau. Els homes de bord. Els llibres de bord.

bordo aboard
bordada f.

Camí que fa la nau entre dues virades quan, navegant contra vent, se la fa avançar decantant-se adés a dreta adés a esquerra de la derrota que no pot seguir directament. Donar bordades. Les barques anaven venint a llargues bordades.

bordada, bordo tack bordée
bornejar v. intr.

Una nau o una barca, girar circularment sobre la seva àncora.

bornear to swing

By Fabian Scheurlen (Segler1982) - Treball propi, CC BY-SA 3.0, Link

bossell m.

Instrument constituït per una o més politges col·locades paral·lelament, que s'utilitza per a canviar la direcció del moviment d'un cap.

motón block poulie
bot m.

Embarcació menor sense coberta.

bote boat canot
botavara f.

Perxa horitzontal subjectada a un pal per l'extrem de proa i maniobrable per l'extrem de popa sobre la qual s'hi enverga una vela.

botavara boom bôme

Pàgines