Diccionari terminològic

c
Imatge Terme Descripció Es En Fr Terme relacionat
canya
arjau
f.

Element de maneig d'un timó, consistent en una barra de ferro o fusta fixada a la part superior de l'eix del timó.

caña tiller barre franche
cap m.

Corda utilitzada a bord d'una embarcació.

cabo line, rope cordage, manoeuvre
capcinejar
escabussar
v. intr.

Acció d'una embarcació d'inclinar-se cap a proa o cap a popa per un moviment brusc en la recuperació o en l'atac.

cabeceo pitching tangage
capejar
a la capa
v. tr.

Manera de navegar durant un temporal maniobrant per aconseguir que l'embarcació no avanci gairebé gens.

Resistir (un temporal) navegant a la capa.

a la capa ahull à la cape, en panne
capità m.

Persona que comanda una nau.

capitán captain capitain
capota antiruixada loc. nom.

Capota que cobreix l'escotilla principal d'una embarcació de vela.

capota antirrociones dodger
carena
obra viva
f.

Part del casc que queda submergida.

carena bottom, underbody carène
carlinga f.

Peça plana i molt resistent d'una embarcació fixada a la quilla, on va encaixada la base d'un pal.

carlinga step emplanture

By Sdo - Self-photographed, CC BY-SA 2.5, Link

carro m.

Peça metàl·lica, que corre sobre un carril, on se subjecta l'escota de la vela major (carro d'escota o carro de major) o de la vela de proa (carro de gènova o carro de floc).

carro traveller, traveler chariot
carta nàutica f.

Mapa que descriu la profunditat de l'aigua, els senyals marítims, l'àrea de regata, la qualitat del fons marí, el perfil de la costa, etc.

carta nautica chart, nautical chart charte nautique

Pàgines