Diccionari terminològic

c
Imatge Terme Descripció Es En Fr Terme relacionat
compàs
agulla nàutica
m.

Instrument d'orientació que serveix per a saber la direcció del meridià magnètic, amb l'objectiu de prendre'l com a línia de referència per a determinar el rumb.

compás, aguja náutica compass compas, boussole
corredora f.

Instrument que serveix per a mesurar la velocitat aparent d'una embarcació en marxa.

corredera log loch

Autor: Seebeer - Treball propi, Domini públic, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3154891

 
creueta f.

Peça de fusta o metall horitzontal unida al pal que separa els obencs.

cruceta spreader, cross-tree barre de flèche
crugia
línia de crugia
f.

Línia imaginària d'una embarcació traçada de proa a popa seguint l'eix longitudinal, que la divideix en dos costats iguals.

La línia de crugia separa babord i estribord.

crujía center line axe central
d
Imatge Terme Descripció Es En Fr Terme relacionat
defensa f.

Cadascun dels coixins col·locats als costats d'una embarcació per a protegir-la del frec amb el moll o amb una altra embarcació.

defensa fender défense
demora f.

Angle que forma el meridià de lloc amb la visual a un objecte.

demora true bearing gisement
deriva f.

Desviació del rumb d'una embarcació per efecte d'un corrent.

deriva drift dérive
desamarrar
desatracar
v. tr.

Separar una embarcació de la vora d'un punt fix o d'una altra embarcació on estava amarrada.

Deixar anar les amarres (d’una nau).

Separar (una cosa o una persona) d’allò a què està amarrada.

Separar (una embarcació) d’allò a què està atracada.

desamarrar, desatracar to cast off déborder
drissa f.

Cap que serveix per a hissar i arriar una vela o una bandera.

driza halyard drisse
dull m.

Forat del fons d’una barca, que va tapat amb un tap, i serveix perquè, un cop treta aquesta del mar, s’escoli l’aigua embassada.

Pàgines