Diccionari terminològic

v
Imatge Terme Descripció Es En Fr
vela f.

Tros de tela de mides i formes diferents fixat ben estès en el pal d'una embarcació, que serveix com a mitjà de propulsió de l'embarcació gràcies a l'augment de superfície exposada a la força del vent que comporta.

vela sail voile
vela llatina f.

Vela triangular envergada a l'antena, que travessa el pal obliquament fins a l'altura dels seus dos terços inferiors.

vela latina
vela major f

Vela que va afermada al pal major i a la botavara.

vela mayor mainsail grand voile
vela tallant
vela de tall
f

Vela que va més o menys alineada en un sentit longitudinal amb el vaixell, com el floc o la vela major d'un balandre.

vela de cuchillo
vent aparent m.

Vent que incideix en una vela, resultant de sumar el vent real i el vent creat per la velocitat mateixa del veler.

viento aparente apparent wind vent apparent
vent real m.

Vent que bufa sobre un objecte en repòs.

viento real, viento verdadero true wind vent réel
verga f.

Cadascuna de les perxes, generalment cilíndriques, que, disposades en la cara de proa d’un pal o d’un masteler, serveixen per a envergar-hi una vela.

verga spar
virar v. tr.

Canviar, una embarcació, l'orientació de la seva trajectòria.

virar to tack, veering

Pàgines