Refracció

Anglès
Descripció (en): 

Refraction

Acrònim/Abreviació (en): 

Ref