Semidiàmetre

Acrònim/Abreviació: 

SD

Anglès
Descripció (en): 

Semi-diameter

Acrònim/Abreviació (en): 

SD