Calcul del rumb de superfície (Rs)

El rumb de superfície (Rs) és el rumb real d'un vaixell quan hi ha vent i produeix abatiment.

$ Rv = $ Rumb veritable marcat a la carta sense efecte de vent.

$ Ab = $ Abatiment: angle de desviació per efecte del vent respecte al Rv.

$ Rs = Rv \pm Ab $

L'abatiment és positiu quan la desviació es produeix cap a estribord. És negatiu quan es produeix cap a babord.

Segueix-nos

Diccionari terminològic

Darrers termes afegits

Meridià que passa per la vertical de l'observatori de Greenwich, a Londres, que serveix com a referència per a prendre la longitud i altres mesures.

Meridià en el qual es troba el vaixell o l'observador.

Persona que fa la guaita.