Calcul del rumb veritable (Rv)

És el rumb d'un vaixell que marquem a carta sense tenir en compte la desviació provocada pel vent (abatiment) ni pels corrents (deriva).

$ Ra = $ rumb d'agulla
$ Ct = $ correcció total

$ Rv = Ra+Ct $