Relació de demora respecte el rumb i una marcació

Quan tenim una marcació i un rumb veritable, obtenim la demora veritable amb la següent equació:

$ Dv = Rv \pm M $

Essent la marcació positiva si es pren per estribord i negativa si es pren per babord.