Velocitat de casc

Hi ha una fórmula per calcular la velocitat màxima d'un veler, en funció de la seva eslora, sense tenir en compte l'efecte planeig. El resultat és en nusos. És aquesta:

\begin{equation}
1,34 \times \sqrt{eslora en peus}
\end{equation}

Alternativa per a l'eslora en metres:

\begin{equation}
2,4 \times \sqrt{eslora en metres}
\end{equation}

Exemple:

$1,34 \times \sqrt{35ft} = 7,93knt$

$2,4 \times \sqrt{10,6mt} = 7,81knt$

Fonts: