Càlcul navegació loxodròmica

El càlcul per navegació loxodròmica ens permet estimar el punt de destinació, donats un punt de sortida, un rumb i la distància (estimació directa) o el rumb, donats un punt de sortida i un d'arribada, per a derrotes que no es poden representar en una carta perquè superen el límit del paper i fins a un límit d'unes 300 milles. Més enllà, l'error que es produeix deixa de ser acceptable. L'error es produeix perquè s'usa la trigonometria plana (sobre un paper de dues dimensions) per a calcular derrotes que es produeixen sobre un objecte de tres dimensions esfèric (la terra).

Aquesta és la guia visual que faig servir per als dos càlculs, directe i invers. D'aquest gràfic en dedueixo les fórmules, en funció de les dades que tinc. Trobareu la formulació per a l'estima directa i per a la inversa a la secció de fórmules.