Diccionari terminològic

b
Imatge Terme Descripció Es En Fr Terme relacionat
baix
banc
m.

Elevació del fons dels mars, els llacs, els rius navegables, que dificulta el pas de les naus.

banco, bajo shoal
balandra f.

Veler d’un sol pal i veles de tall, amb coberta, que s’usà antigament tant per al transport de cabotatge com per a la pesca i que avui constitueix el tipus de iot més difós entre els de vela.

balandra sloop sloop
balandre m.

Balandra de dimensions reduïdes i gran altura metacèntrica, usada especialment per a regates, amb una vela major i un floc.

balandro yatch yacht
balisa
boia
f.

Cadascun dels dispositius flotants disposats en diversos punts d'una superfície d'aigua, que serveixen sobretot per a delimitar el recorregut d'una prova.

baliza beacon, marker, marking buoy balise, bouée de balisage
balou m.

Caseta que cobreix la boca d’un escotilló.

tambucho
baluma f.

Costat de popa d'una vela triangular, des del puny de drissa fins al puny d'escota.

baluma leech chute
banyera f

Cavitat descoberta de certes embarcacions menors, especialment el balandre, on sol anar el patró i des d’on es governa la nau.

bañera cockpit cockpit
bau m

Cadascuna de les bigues transversals lleugerament arquejades que sostenen la coberta d’una nau.

bao deck beam barrot

By Jib_(PSF).png: Pearson Scott Foresman. Derivative work: Frédéric (talk) - Jib_(PSF).png, Public Domain, Link

bauprès m.

Arbre molt inclinat que surt de proa.

bauprés bowsprit beaupré

By Rborroto - Own work, Public Domain, Link

bimini m.

Tendal plegable que cobreix la banyera.

bimini bimini bimini

Pàgines