Diccionari terminològic

c
Imatge Terme Descripció Es En Fr Terme relacionat

By Kamel15 - Treball propi, CC BY-SA 3.0, Link

catamarà m.

Embarcació de dos bucs acoblats per una banda.

catamarán catamaran catamaran

By Butterfly voyages - Serge Ouachée - Own work, CC BY-SA 3.0, Link

catavent m.

Instrument rudimentari consistent en una tira de tela, que serveix per a indicar la direcció del vent. Poden estar col·locats a la baluma, entremig de la vela a un estai o un obenc.

cataviento telltale pennon
centre de carena m.

Centre de gravetat de la part submergida d'un buc. És el punt on s'aplica la força d'empenyiment. El centre de carena i el centre de gravetat d'una embarcació formen un eix que en determina l'estabilitat.

centro de carena centre of displacement centre de carène
centre vèlic m.

Punt de la superfície vèlica on convergeixen els efectes del vent.

centro vélico centre of effort centre vélique
cenyir
navegar de bolina
v. intr.

Navegar amb el vent de proa situant-se en el menor angle possible respecte a la direcció del vent.

ceñir, barloventear, navegar de bolina sail close-hauled, to être au plus près
coberta f.

Plataforma que tanca la part superior del buc d'una embarcació.

cubierta deck pont
codast
roda de popa
m.

Peça d’acer o de fusta amb la qual acaba la part de popa de la quilla i que es prolonga per l’obra morta. Serveix de suport del timó.

codaste, rueda de popa stern post, stern wheel étambot, roue arrière
cofa f.

Plataforma situada en la part alta dels pals que servia per a assegurar els obencs dels mastelers de gàbia i per a efectuar des d’allí algunes maniobres de les veles altes, i també perquè se situés el guaita.

cofa top hune
cofre m.

Espai tancat d'estiba d'una embarcació.

cofre, tambucho locker
colla f.

estar a la colla una nau Estar disposada per a fer-se a la mar.

a son de mar

Pàgines